HOUSE IN TZOUMERKA - restoration & zinc extension

Location: Tzoumerka, Epirus, Greece
Existing house area: 70 m2
Extension area: 40 m2
Site area: 8000 m2
Design date: 2013

GR: Η παρούσα μελέτη αφορά το σχεδιασμό μιας προσθήκης σε ένα παλιό λιθόχτιστο κτίσμα στα Τζουμέρκα της Ηπείρου, σε ένα προνομιούχο οικόπεδο με εντυπωσιακή θέα στα γύρο βουνά. Το κτίσμα δεν αποτελεί κύρια κατοικία αλλά την προσαρμογή όλων των αναγκών της στέγασης σε μια συνολική εμπειρία διαβίωσης. Κύρια συστατικά αυτής της εμπειρίας, στην οποία στοχεύει η αρχιτεκτονική σύνθεση είναι η ένταξη στο φυσικό τοπίο και τη παράδοση του τόπου με ένα χειρισμό σύγχρονο και λιτό. Η κεντρική ιδέα της πρότασης πηγάζει από την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η ομοιογένεια των οικισμών με τις τετράριχτες στέγες από σχιστόπλακα που εδράζονται πάνω στα στιβαρά πέτρινα κελύφη αποτέλεσε το ερέθισμα. Η διατήρηση του υπάρχοντος κτίσματος με την ανεπίχρηστη τοπική πέτρα και η σαφής διαφοροποίηση της απαιτούμενης προσθήκης αποτέλεσε την αρχή μελέτης του έργου. Μια ελαφριά μεταλλική κατασκευή από τιτανιούχο ψευδάργυρο αντικαθιστά την υπάρχουσα ετοιμόρροπη στέγη και συνιστά τη προσθήκη στην κατοικία δημιουργώντας τους επιπλέον απαιτούμενους χώρους. Αποφασίσαμε να διαφοροποιηθούμε ως προς τα υλικά και να διατηρήσουμε την τοπική ογκοπλασία εμπλουτίζοντάς τη με ένα νέο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, σε αρμονία με την αισθητική του τόπου. Ως εκ τούτου, η εξωτερική μορφή του κτίσματος, επιχειρείται µε λιτότητα και καθαρότητα. Ο νέος όγκος φέρει δύο επίπεδα επιφάνειας 40 τ.μ, τα οποία οργανώνουν τους επιπλέον χώρους του σπιτιού. Το ισόγειο επιφάνειας 70 τ.μ, αποκτά επιπλέον ύψος και φιλοξενεί το καθιστικό, το κυρίως υπνοδωμάτιο και το λουτρό, ενώ τα επιπρόσθετα πατάρια τους χώρους ύπνου και παιχνιδιού. Όλοι οι χώροι επικοινωνούν οπτικά μεταξύ τους και όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο η διαχείριση τους βασίζεται στη χρήση ελαφρών κατασκευών ή κουρτινών. Στις δύο απέναντι πλευρές τις προσθήκης, δύο μεγάλα γραμμικά ανοίγματα αφήνουν το φως να διεισδύσει από ψηλά σ’ όλο το σπίτι, δημιουργούν παιχνίδια σκιάς με τους λιθόχτιστους τοίχους προσδίδοντας μια γοητευτική οικεία ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη χωρική εμπειρία και αγαπημένο σημείο του σπιτιού, αποτελεί η μετατροπή του τελευταίου παταριού σε ανοιχτή βεράντα ωθώντας τον χρήστη στην υπέροχη θέα προς τα Τζουμέρκα.

EN: The current case study looks at designing an extension to an old stone-built house in the Tzoumerka region of Epirus, located on a unique land plot with spectacular views of the surrounding mountains. While the old stone house is not a primary residence, it provides a complete living experience. The objective is to integrate the home’s new extension into the natural landscape and the region’s heritage but with a modern and minimalist spin. The key focus was on the region’s traditional architecture. Our inspiration was the settlements’ homogeneity characterized by hipped roofs with slates mounted on sturdy stone shells. The existing building has been preserved with the timeless local stone. The extension’s distinctiveness was the study’s starting point. A light metal structure of titanium zinc would replace the existing dilapidated roof and would therefore make up the residence’s extension creating additional spaces. We decided to diversify the materials while safeguarding the original shape and enriching it with a new architectural dialect that would nevertheless blend harmoniously with the aesthetics of the place. Thus the building’s external shape would remain minimalistic and unaltered. The space’s new volume includes two 40sq.m flat surfaces, which make up the home’s additional areas. The ground floor area of 70 sq.m, would acquire extra height in order to accommodate the living room, master bedroom and bathroom, while the additional loft could be used as a bedroom or playroom. All spaces are open plan but it’s possible to close these off with the use of light construction structures or curtains. On the two opposite sides of the extension there are two large linear openings that allow light to infiltrate into the entire house, creating shadow games thanks to the stone-built walls, lending a charming and intimate atmosphere. A unique spatial experience and the best spot in the house, is the conversion of the top loft into a terrace allowing the user to enjoy the wonderful view of Tzoumerka.